• تاریخ : ۲۳ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : متن

آرش کاظمی، عضو حزب متروپلیس_شعبه لرستان

تحلیل و بررسی زیان هایی که تفکرات طایفه گرایانه و جغرافیا گرایانه بر هویت گرایی اقوام لر وارد می کند، یک ضرورت انکار ناپذیر هست؛ اما باید این مسئله به شکلی بیان گردد تا آحاد جامعه ی لر، این هستنباط را ننمایند که هویت گرایی مبتنی بر منافع آقام لر، بدنبال زیر سوال بردن یا حذف تعلقات طایفه ای_جغرافیایی هست، که قطعا این هستنباط غلط، خود عاملی قدرتمند برای عدم گسترش اندیشه های وحدت گرایانه خواهد بود و نقد نگارنده صرفا بر کنشگران و فعالانی ست که آن چنان بر طبل طایفه گرایی و جغرافیاگرایی می کوبند که هر ” هموند ” لر دیگری را که با آنها مشترکات جغرافیایی و طایفه ای نداشته باانجام گرفت، به ستیز فرا می خوانند!

 این عملکـــرد ستیزه جویان طایفه گرا و جغرافیاگرا که بر اصل دگر لرستیزی طایفه ای و جغرافیایی هستوار هست، مانعی برای همگرایی پایانی لرها محسوب می گردد، لذا باید به این نکته توجه شود که عملکـــرد ما بعنوان دوستداران هویت لر نباید به گونه ای باانجام گرفت که باعث فرار و گریز نخبگان طایفه و جغرافیای مناطق مختلف لر که علایق آنها منطقی و به شکلی صحیح ابراز می گردد، شود.

 نباید احساس شود واژه ای به نام لر قرار هست هویت زیرشاخه های لر آن را نابود و حذف کند ، بلکه باید این واقعیت را در جامعه عنوان نماییم که قرار هست این نام، جامعه لر را از تفرق به انسجام و هماهنگی برای کسب منافع حداکثری آقامان آن تبدیل نماید.

طایفه گرایی که به شکل ستیزه جویانه بر پایه برتر دانستن و شایسته مطلق را تنها در طایفه خود جستجو کـــردن کنشگران افراط گرای طایفه ای_جغرافیایی هستوار هست، این پالس را به نخبگان و آقام دیگر طوایف لر ارسال می کند که شما شایسته نیستید، در نتیجه بخاطر زیاده خواهی عده ای نابخرد، جنگ و جدال طایفه ای_جغرافیایی شکل می گیرد و گسترش این کینه ها در دراز مدت راه همگرایی لری را دشوار و یا ناممکن می کند.

 به صورت حتم نباید هر نوع تعلق و علاقه طایفه ای_جغرافیایی را به مثابه افراط گرایی قومی پنداشت؛ دلیل که علاقه به جغرافیا و طایفه، خود زمینه ساز علاقه به هویت بزرگتر لری و میهنی هست؛ منتها باید تمرین نمود که از نیروی تعلق قومی ابزاری برای اهداف بزرگی همچون وحدت آقام لر هستفاده نمود و دانست که ما لرها از هر تیره و طایفه و هر جغرافیایی، منافع، نیازها و حیثیت جمعی مان به هم گره خورده، لذا اگر بدرستی اندیشه کنیم و کینه های تاریخی را فراموش کنیم و بر اتفاقات گذشته زخم نپاشیم و صلاح جامعه خود را بدانیم و در آن راه حرکت نماییم باید به داروی شفابخش هویت خواهی لری روی بیاوریم.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما