• تاریخ : ۱۷ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

در اتاق های انتظار پزشکان، در بیمارستان ها و
آسایشگاهها به زنهایی می توان برخورد کرد که آماده هرگونه فداکاری هستند تا
بچه ای داشته باشند. مردم چنین ازدواجی را بی ثمر یعنی بی بار نامیده اند
زیرا که به آغاز یک زندگی شیرین منجر نشده است.
فقدان کودک از زمان های
قدیم تا کنون بدبختی بزرگی شمرده میشود. از آغاز انسانیت در قراردادهای
زناشوئی، اسلاف ما سعی کرده اند از زناشویی می فرزند احتراز جوینده در حدود
۱۵۰۰ سال قبل از میلاد در بین النهرین ، قانونی تنظیم کردید که در آن گفته
می شد؛
اگر زنی فرزندی بوجود آورد شوهر حق ندارد زن دوم اختیار کند و
اگر زن صاحب فرزند نشود او خود باید برای شوهر کنیز کی انتخاب کند و
کودکانی را که از این وصلت بوجود می آیند، مانند کودکان خود تربیت کند .
بسیاری از تراژدی های زندگی: طلاق سرنوشت های بد، نتیجة فقدان کودک در
خانواده است. معمولا در اینمورد گناه می فرزندی را به کردن زن می اندازند.
چنانکه بسیاری از شوهران چنین می پندارند و هنگامیکه پزشک پیشنهاد میکند که
آنها معاینه شوند تا معلوم شود که خود آنها مقصر نیستند، از معاینه
استنکاف می ورزند.
این عقیده که وجود نعوظ ، شرط حتمی برای بارداری است و
مردی که ناتوان است، نمی تواند فرزند داشته باشد، اشتباه است و چنین نیست.
برای اینکه حاملگی انجام شود، نطفه بارور لازم است و بارور بودن نطفه هیچ
ارتباطی به توانائی ندارد. در موردی که ازدواج بی ثمر میشود، زن و شوهر
بطور مساوی مقصراند. در دو سال اول زندگی خانوادگی، رویگردانی از توصیه
پزشک به دلیل فقدان بارداری نا معقول است. زناشوئی وقتی بی ثمر شمرده میشود
که زن و شوهر کمتر از دو سال با هم زندگی نکرده باشند و صرفنظر از این،
آنها وسایل ضد بارداری را بکار گرفته باشند. ازدواج وقتی بدون فرزند میشود
که قبل از زایمان سقط جنین روی دهد با کودک مرده بدنیا بیاید. در اکثر
موارد می توان از ازدواج بی فرزند دوری کرد. برای این منظور باید بکرشته
اصول بهداشت عمومی را مراعات نمود و نیز از عواملی که موجب بی فرزندی
میشود، دوری جست.
در سال ۱۶۶۷ اسپرماتوزوئید، در نطفه کشف شد. و آن
یاختهای کو چاک و متحرک است که فقط در زیر میکروسکوپ قابل رویت است و مرکب
از سه قسمت سرو گردن و دم است. در اثر حرکت دم و اسپر ماتوزوئید ، بطور
متوسط در هر دقیقه ۲ تا ۳ میلیمتر بجلو حرکت میکند. در موقع انزال از ۲ تا ۸
میلی لیتر آب نطفه بیرون می آید. در یک میلی لیتر از ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون د
اسپرماتوزوئید ، وجود دارد! تصور میشود که اگر در یک میلی لیتر آب نطفه د
اسپرماتوزوئید ، کمتراز ۲۰ میلیون باشد زن بارور نمیشود، ولی باید توجه
داشت که مهم تراز مقدار د اسپرماتوزوئید ، فعالیت و حرکت آنها اهمیت دارد.
ترکیب آب نطفه ( منی) و خصوصیت د اسپرماتوزوئید ، ها را می توان در
آزمایشگاه های مخصوصی تعیین کرد. بطور متوسط ۲۰ الی ۴۰ درصد د
اسپرماتوزوئید » ها ناقص و بی ارزش اند ( نارس، کوچک، دارای عدم توانائی
حرکت لازم و غیره ) در مواقعی اندازه چنین د اسپرماتوزوئید » ها را میتوان
تا ۶۰% یا بیشتر رساند در این صورت نطفه قادر به بارور کردن نخواهد بود.

انزال زودرس
باخته جنسی رن «اوول» در سال ۱۸۲۷ یعنی ۱۵۶ سال بعد از کشف د اسپرماتوزوئید ، توسط «بر» دانشمند روسی کشف گردید.
هنگام
پیدایش اوول ، در تخمدان معمولا بک د اوول ، میابد که بوسیله
اسپرماتوزوئید ، بارور میگردد. د اوول » ممکن است دیده نشود و در این صورت
مسلمة باروری حاصل نخواهد شد. .
اسپرماتوزوئید ، با اوول، در مجرای «
فلو پیوس» (گذر گاه تخم ) در نزدیکی ناحیه  «صفاق» بهم برخورد می کنند. در
همین جا باروری د اوول ، اتفاق می افتد ولی باروری د اوول ، هنوز بدین معنی
نیست که حاملگی حاصل شده است. زیرا برای اینکه منظور بدست آید، باید د
اوول ، به رحم بیفتد و در جسدار آن استحکام باید..
بدین ترتیب برای آغاز
حاملگی لازم است که در منی باندازه کافی د اسپرماتوزوئید ، رسیده وجود
داشته باشد تا آب تعلنه که به مهبل ریخت برخورد د اسپرماتوزوئید ، با د
اوول » رسیده حاصل شود و د اوول ، بارور شده به ناحیه رحم برسد. علاوه بر
آن طبعا ضروری است که آبستنی قبل از تولد بچه قطع نشود یعنی سقط جنین صورت
نگیرد. نقص هر کدام از این شرایط سبب ناز ائی میشود و ما برخی از این علل
را مورد رسیدگی قرار میدهیم.
آب نطفه ممکن است نه تنها در این موارد،
بلکه هنگامی که در آن باه اندازه کافی اسپرماتوزوئید ، وجود ندارد، عقیم
باشد، ممکن است آنها ثمربخش باشند ولی ترشح غدد مختلف که به آب نطفه قاطی
میشوند، قابلیت زندگی آنها را از بین ببرد.

برخی از امراض مادرزادی نیز از علل عقیم بودن مرد است.
مثلا
نقص مجرای ادرار. وقتی که در سر آلت تناسلی باز نمیشود بلکه در نزدیکی به
آن باز میشود. در نتیجه آن د اسپرم ، ها هنگام انزال از بیرون به داخل مهبل
میریزند. گاهی بیضه ها در ناحیه شکم باقی میمانند و به د ضفن ، فرود نمی
آیند و بالنتیجه در نطفه اصلا اسپر ماتوزوئیدی ، وجود ندارد.
استعداد
انزال ممکن است بعلل گوناگون از بین برود، قبل از هرچیز این حالت هنگام
اختلال سلسله اعصاب از بین میرود. جریانات تورمی گوناگون در راه خروج نطفه
مانعی برای ریزش منی در مهبل است. چنین تورمی به هنگام سوزاک، اگر کاملا
معالجه نشود یا مریض شخصا معالجه کند، پیش میآید.
ممکن است استعمال الکل
و سیگار تأثیر نامساعدی روی بار۔ داری بگذارد. برخی مسمومیت های حرفه ای
از قبیل: سرب، جیوه، بنزین متیلن و مسمومیت حاصله از تنفس گاز ها روی نطفه
تأثیر نامطلوبی میگذارد.
ضربه های روحی مختلف و آمیزش جنسی مکرر در طی
شبانه روز ممکن است موقت ارزشمندی د اسپرماتوزوئید ، ها را از بین ببرد.
ولی پس از برقراری تعادل روحی و کاستن آمیزش جنسی و اسپرم ، ها ارزش خود را
باز می یابند. .
نقش اصلی به عهده تغذیه صحیح است. عدم آلبومین کافی و
ویتامین ها ( مخصوصا ویتامین E ) منجر به تشکیل د اسپرماتوزوئید ، های بی
ارزش میشود.

در مردی که در کودکی ناراحتی بیضه داشته جریان پیدایش
اسپرم،
از بین می رود. چنین مردان چون بزرک میشوند خود را کاملا سالم احساس می
کنند و در آنها میل جنسی آشکار می گردد که دارای توانائی طبیعی است. ولی
اسپرماتوزوئید، در نطفه وجود ندارد با آنها بایداز : کافی رشد نکرده اند.
ناخوشی های عفونی گوناگونی که اغلب در کودکی بدانها مبتلا میشوند، ایجاد
«اسپرماتوزوئید، را نقض می کنند.
ناتوانی جنسی کامل هم که عمل آمیزش را
غیر ممکن می سازد سبب نازایی می شود. ولی باید دانست که حتی هنگام فندان
امله له وظ ممکن است انزال صورت گیرد و منی نیز دارای اسپرماتوزوئید، طبیعی
باشد. این مایع نطفه بهر طریق که در مهبل بفند موجب آبستنی زن میشود. .
فراوان
دیده شده که علت نازائی زن از طرف مرد است. ولی در اکثر موارد میتوان از
آنها دوری جست با بوسیله معالجات مربوط از آن رهائی یافت.
اینک علل
نازائی زنان را مورد بررسی قرار میدهیم برخی تصور می کنند که اگر در زنان
به هنگام عمل جنسی، اطفا وشهوت حاصل نشود او نمی تواند باردار شود. این
تصوری باطل است. ما بین بارداری و اطفاء شهوت رابطه مستقیمی وجود ندارد. هر
چند وجود شہوت کمی امکان باروری را در زن تشدید میکند. زیرا پس از ترشح
مایع مخاطی از دهانه رحم به هنگام اطفاء شهوت این مخاط فورا با
«اسپرماتوزوئیدها دوباره به ناحیه رحم کشیده میشوند. مسلما مواردی هست که
در زنان کاملا سرد مزاج نیز، آبستنی منظم روی میدهد.
عقیم بودن زنان نیز
مانند مردان ممکن است در نتیجه ساختمان نادرست مادرزادی با ابتلای اعضای
تناسلی باشد. ممکن است زن فاقد تخمدان (اوول)، مهبل و رحم باشد. گاهی مهبل
بوسیله جدار عضلانی بنو قسمت تقسیم شده است، که یکی از آنها بسته (کور)
است. طبیعی است که اگر نطفه در آن قسمت مهبل که بسته است بریزد باروری
انجام نمی گیرد.

اولین بارداری
ورم
گوناگون در بدنه رحم، از جمله ورم های بی ضررممکن است راه ورود
اسپرماتوزوئیدها را به رحم یا به مجرای دفلوپیوس» ببندد که منجر به نازائی
زن میشود..
رشد ناقص و نادرست مادرزادی یا اکتسابی اعضای تناسلی زن بوسیله عمل جراحی معالجه میشود.
اکثر
نازائی های زن سبب ناخوشی تورمی اعضای تناسلی است. بیش از هر چیزاین تورم
مربوط به مجرای دفلو پیوسته است که در آنهاجای التیام، انقباض و انحنا وکجی
ایجاد میشود. از آنجاکه دارول، بوسیله مجرای «فلوپیوس» بسوی رحم حرکت
میکند، در صورت اختلال قابلیت عبور آنهاراوول، باد اسپرماتوزوئید، برخورد
نمی کند و نتیجتا باروری حاصل نمیشود. قابل عبور بودن مجرای «فلوپیوس» را
می توان بوسیله آزمایشات رادیولوژیک تشخیص داد.
در نتیجه وجود باکتریهای
گوناگونی که از وسط وکردن وحفره رحم به مجرا نفوذ می کنند، تورم مجرای
«فلوپیوس» بوجود میآید. حتی باکتریهای بی ضرر که همیشه در مهبل وجود دارند،
در شرایط نامساعد (مانند: سرماخوردگی، جراحی درون رحم، سقط جنین، عدم
مراعات قواعد بهداشتی به هنگام قاعدگی) میتوانند سبب تورم تخمدانها یا
مجرای «فلوپیوس» گردید ، قطع خودسراه معالجة هر گونه جریان تورم، خطرناک
است، حتی اگر هیج کو له دردی نداشته باشد ، زیراکه جریان ممکن است ادامه
یابد، فقط پزشات میواند، بگو به که معالجه را باید قطع کرد یا نه ، این
چنین امراض تناسلی دارای مشکلات جدی از قبیل سوزاک است. با بوجود آمدن
جراحت در کانال ادرار و گردن رحم، تورم به هنگام وزاک، می تواند تمام قسمت
های بالای اعضای تناسلی درونی را فرا گیرد. در تخمدان ها و مجرا ماده چرکین
ایجاد میشود و ترشحات مخاطی حالت چسبندگی پیدا می کنند و قابل عبور بودن
مجرا از بین میرود ، مما لجهة سوزاک باید زیر لغار پزشک انجام گیرد.
علت
دیگر التهاب درونی اعضای تناسلی قطع مسنوعی بارداری یعنی دکورتاژ» است.
حتی اگر «کورتاژ» در محیط بیمارستان نیز عمل شده باشد، ممکن است سبب نازائی
شود. و این التهاب خواه بوسیله بیمارستان و خواه بوسیله خود زن حاصل شده
باشد، خطرناک است.. و زخم رحم در اثر سقط جنین در زنی که قبلا وضع حمل
نکرده بمراتب بیشتر از زنی است که قبلا بچه با بچه هائی بدنیا آورده است.
در چنین شرایعالی حتی اگر التهابی ایجاد شود می تواند دهانه ای که با آن
مجرای «فلو پیوس» به رحم باز میشود، تنک یا مسدود گردد. و داوول، ثمر بخش
بعدها نمی تواند به حفره رحم وارد شود. «کورتاژ» همیشه خیلی نازائی را
بدنبال دارد. برخی از زنان بدون اینکه فکری در این باره بکنند آنرا عملی
ساده می پندارند ولی عواقب آن میتواند غم انگیز باشد.
در مهبل بعضی از
زنها «تریکو مودناد،( نوعی میکرب) پیدا میشود. که تولید التهاب خفیفی می
کنند ولی ناراحتی خاصی بوجود نمی آورند بنابراین بسیاری از زنها در چنین
موارد بمعالجه نمی پردازند . ولی تریکومونادها» نیز می تواند سبب تورم
مجرای «فلو پیوس» گردند .
هر زنی می تواند از تورم تخمدان و لوله رحم
احتراز جوید. برای این منظور باید قواعد بهداشتی را مراعات و از «کورتاژ،
دوری کرده و هرگونه التهابی را تا شفای کامل با راهنمائی پزشک متخصص امراض
زنانه معالجه کند.
و سرانجام آخرین علت نازائی زن ممکن است نقص وظایف
گوناگون باشد. اساسا این وظایف مربوط به رشد و توزیع دارولها هستند. اگر
تخمدان، جائیکه داوول» را آماده می سازد کاملا به وظیفه خود عمل نکند مسلم
است که نمی تواند داوول، را کامل کند. فعالیت ناقص تخمدان ها می توانند
خصوصیت فطری و اکتسابی داشته باشند. ولی نقص اکتسابی دارای اهمیت بیشتری
است. و آن قبل از هر چیز در نتیجه طرز نادرست زندگی دختر بدست میآید. تغذیه
ناقص و نادرست در دوره بلوغ جنسی و کارهای بدنی مشکل و هیجانات روحی یا
فقدان کامل تمرینات بدنی است که علت اصلی وعمده رشد ناقص ارگانیزم از جمله
اعضای تناسلی است ، به عقیده یاکونوف متخصص معروف امراض زنانه:دزایمان ،
آزمایش ویژه ای است که درستی و صلاح فیزیولوژیک حاصله از تربیت بدن و درجه
ورزیدگی جسمی را آشکار می سازد».
بچه مانند بودن زن بوسیله رشد ضعیف
سیستم عضلانی و خستگی سریع مشخص میشود از چنین زنان افکار ناپختهای ظاهر
میشود که باسن او مطابقت ندارد. بچگانگی بیش از هر چیز در قسمتهای درونی و
بیرونی دستگاه تناسلی یعنی رحم ، مهبل، تخمدان، و پوشش موئی دیده میشود .
در چنین دخترانی اولین قاعدگی معمولا بعد از ۱۷ تا۱۸ سالگی روی میدهد. زنان
بزرگتر ناپخته اغلب ضعیف المزاج وظریف و شبیه به دختر بچه ها هستند. اما
از لحاظ قیافه نمی توان بطور موثق گفت که فلان زن بچه مانند است یا نه. این
مطلب تنها بوسیله علائم پزشکی معلوم میگردد. در بچگانگی جنسی، تخمدان ها
معمولادهورمون»۔ های جنسی زنانه را بمقدار کم تولید می کنند که تمام ظاهر و
خصوصیات چنین زنی را نشان میدهد. در اعضای جنسی داخلی با رشد ناقص (جائیکه
باید ثمربخشی اوول، حاصل شود و بلوغ جنسی اجازه نمیدهد) تمام جریان پیچیده
بارداری وجود پیدا کند و بالنتیجه بارداری حاصل نمی شود.
برای پیشگیری از بچگانگی رل اصلی را بهداشت، تغذیه، ورزشهای سوئدی، شرایط زندگی و آرامش که در آن دختر تربیت میشود، بعهده دارند.
مواردی
وجود دارد که هنگام مشاهده بچگانگی جنسی پس از معالجات لازم آبستنی حاصل
میشود. ولی در این جا قانون کلی تغییر ناپذیر پزشکی، وجود دارد که میگوید:
پیشگیری مختصر هر ناخوشی بهتر از معالجه ناخوشی است.
موارد آشکاری وجود
دارد که زن و شوهر با هم دو سال بیشتر زندگی کرده و میخواستند بچه دار
بشوند ولی زن حامله نمی شده تا اینکه متقاعد شده اند که آنها بچه دار
نخواهند شد. با وجود این حتی پس از گذشت سالها ناگهان زن باردار شده. ظاهرة
شرایطی بوجود آمده که علت نازائی چندین ساله را از بین برده است.

ثبات خانواده
در
سالهای اخیر تجربیات خیلی جالبی در زمینه بارداری مصنوعی انسان انجام
گرفته است. پرفسور «پتروچی» ایتالیائی از ارگانیزم زن اوول، را بیرون کشید و
آنرا بوسیله د اسپرماتوزوئید، مرد بارور نمود. جنینی را که بدین ترتیب
بدست آمده بود در محیطی مصنوعی جای داد و سپس به رحم زن، جائیکه نطفه رشد
میکند، تغییر مکان داد.
هنگامیکه اسپرماتوزوئید ها نمی توانند با «اوول»
برخورد کنند، چنین عملی بی شک در نازائی مجرائی مؤثر است. اما این عمل
بطور کلی خیلی مشکل است و احتمالا در آینده امکان استعمال چنین مندی برای
مبارزه با نازائی بکار خواهد رفت.
اگر ازدواجی با نازائی مواجه شود، زن و
شوهن باید احترام و تراکت و توجه بیکدیگر را حفظ کنند. شایسته نیست همدیگر
را سرزنش کننده زندگی خودرا با رشته تمام نشدنی و ناگسستنی مباحثات و
مجادلات، مبدل به دوزخ سازند. زیرا در اکثر موارد نباید انسانی را سرزنش
کرد که چرا او عقیم است. مثلا وقتی که خانم دن دختر بوده به ناخوشی عفونی
مبتلا شده که منجر به تورم مجرای «فلوپیوس» او گردیده آیا این خانم مقصر
است ؟ و با شوهرش اگر اتفاقا به مرضی مبتلا شده باشد، گناهکار است؟
بچه
دار نشدن، بدبختی بزرگی است و بهمین جهت نباید لطمات روحی چنین اشخاص را
تشدید نمود. در چنین مواردی همیشه راهی وجود دارد. مثلا ممکن است بچه ای را
برای نگهداری و تربیت انتخاب نمود .
ده ها و صدها نمونه وجود دارد که
کودک دیگری را که برای تربیت انتخاب کرده اند چنان عزیز و نزدیک شده که
مانند بچه خود آنها خوشحالی و سعادت مادری و پدری را برای آنها به ارمغان
آورده است.

 • تاریخ : ۱۷ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

مطالعات جدید حاکی از آن است که کودکان مبتلا به
اختلال طیف اوتیسم (ASD) و اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی (ADHD) ریسک بالاتری
نسبت به ابتلا به بیماری‌هایی نظیر اضطراب و نگرانی دارند. 

بنا
به تحقیق نشر شده در Pediatrics today کودکان مبتلا به هر دو بیماری
اختلال طیف اوتیسم و اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی ریسک بسیار بالایی در برابر
تشخیص و درمان بیماری‌های بدخلقی و اضطراب و نگرانی قرار دارند. مطالعات
تکمیلی ارائه شده توسط Interactive Autism Network (IAN) یکی از وسیع‌ترین
تحقیقات برای مقایسه ی افرادی که تنها به ASD مبتلا هستند و افرادی که به
هردو بیماری ASD و ADHD مبتلا هستند، است.
در پروسه‌ ی این تحقیق،
پژوهشگران از Kennedy Krieger Institute اطلاعات مقطعی از کودکان ۶ تا ۱۷
سال مبتلا به ASD از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ که در IAN نامنویسی شده‌بودند، را
بررسی کردند. از میان ۳۳۱۹ کودک مورد مطالعه، ۱۵۰۳ نفرشان مبتلا به ADHD
بودند (۴۵.۳٪). اطلاعات تحقیق از روی تشخیص و گزارش داده‌شده توسط والدین
و‌ یا درمان ADHD، نگرانی و یا اختلالات بدخلقی تجزیه و تحلیل شد. کودکان
مبتلا به ASD و ADHD، احتمال ابتلایشان به بیماری‌های نگرانی ۲برابر، و
احتمال ابتلایشان به اختلالات خلقی ۲.۷ برابر بیشتر بود. پژوهشگران همچنان
یافتند که این بیماری‌های روانی در کودکان با سن بالاتر شایع‌تر بودند.
پزشک
و سرپرست نویسندگان و پژوهشگران Department of Neurology and
Developmental Medicine، Kennedy Krieger Institute، Eliza Gordon-Lipkin
می‌گوید:
ما دانستیم که اختلالات نگرانی و خلقی در مبتلایان به ASD
بسیار شایع‌تر است. اگرچه این پژوهش یک قدم نیز فراتر رفته و به بررسی
تفاوت‌های بین کودکان فقط مبتلا به ASD و کودکان مبتلا به هر دو ‌بیماری
ASD و ADHD پرداخته‌است. این که چه‌ چیزی در مغز انسان اتفاق می‌افتد که
باعث می‌شود کودکان مبتلا به ASD سایر اختلالات مغزی را هم داشته باشند، به
طور کامل مشخص نیست، ولی ما امیدواریم این مطالعه سایرین را برای یافتن
جواب این سوال تشویق سازد.
طبق مطالعات آماری جدید، در ایالات متحده ی
آمریکا از هر ۶۸ کودک، ۱ کودک مبتلا به ASD و از هر ۱۰ کودک، ۱ کودک ‌مبتلا
به ADHD می‌باشند. پژوهشگران و پزشکان به این نکته پی برده‌اند که این
اختلالات امکان دارند همزمان با یک‌دیگر اتفاق بیافتند، که می‌توانند باعث
عوارض تکاملی منفی، شناختی، رفتاری و عملکردی شوند.
بنا به Paul H.Lipkin رییس Medical Informatics و Interactive Autism Network در Kennedy Krieger Institute :
حقیقتی
که هردو والدین کودکان مبتلا به ASD‌ و پزشکان باید به آن نهایت توجه را
داشته‌باشند این است که کنترل کردن این اختلالات روانی یک تلاش دو جانبه‌ای
است، که با همکاری نزدیک با یک‌دیگر در کنترل علائم اضطراب و بدخلقی یک
کودک، می‌توانیم باعث تشخیص و درمان سریع بدهیم که به معنای محافظت از
کیفیت زندگی یک کودک می‌باشد.

در مورد IAN
این
شبکه در ژانویه سال ۲۰۰۶ در Kennedy Krieger Institute ساخته‌شد. هدف IAN
آسان‌تر کردن راه تحقیقاتی است که منجر به پیشرفت در فهم و ‌درمان اختلال
طیف اوتیسم یا همان ASD است. برای رسیدن به این هدف آن‌ها IAN Community و
IAN Research را ایجاد کردند.
این شبکه حاصل مشارکت Kennedy Krieger
Institute و Simons Foundation و با سرمایه ی جزئی Patient-Centered
Outcomes Research Institute (PCORI) Award است.

درباره ی Kennedy Krieger institute
این
موسسه جهت ارتقا بخشیدن به زندگی کودکان و بزرگسالانی که مبتلا به
اختلالات و جراحات مغزی، نخاعی و سیستم عصبی-ماهیچه‌ای هستند در Baltimore،
Maryland، سالانه به ۲۴۰۰۰ نفر ‌خدمات برای بیماران بستری و سرپایی
کلینیک‌ها، خدمات خانگی و اجتماعی و برنامه‌های مدارس ارائه می‌دهد.
Kennedy Krieger خدمات بسیار وسیعی برای کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی
خفیف تا شدید ارائه می‌کند و به‌ منزله‌ی مهد گروه‌های تحقیقاتی که در تلاش
برای کمک کردن و دانستن چگونگی پیشرفت اختلالات هستند است؛ هم‌چنین،
درعین‌حال پیشگامانی برای نوآوری‌ها و روش‌های تشخیص زودهنگام هستند. برای
کسب اطلاعات بیشتر درباره ی این موسسه به سایت http://KennedyKrieger.org
مراجعه نمایید.

 • تاریخ : ۱۷ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

افراد مبتلا به سرطان پروستات ممکن است در آینده‌ای نزدیک با مصرف دارو به همراه وعده غذایی به سادگی بتوانند با کاهش دوز مصرفی عوارض را نیز کاهش دهند. مصرف Zytiga بعد از صرف غذا٬ بر تاثیر آن می‌افزاید. این ایده‌ی اصلی پژوهشی جدید است که اخیرا در ژورنال Clinical Oncology منتشر شده است. این مقاله بیان می‌دارد با استفاده از این روش می‌توان هزینه‌ی بالای درمان سرطان را تا ۷۵٪ کاهش داد.

داروی (Abiraterone acetate (Zytiga در سال ۲۰۱۱ برای درمان سرطان متاستاتیک پروستات تائید شد. برای به حداقل رساندن عوارض جانبی دارو بر سیستم گوارشی از پردنیزون استفاده می‌کنیم. هم‌اکنون داروی استاندارد درمان سرطان پروستات مقاوم به جراحی می‌باشد.
با درنظر گرفتن٬ هزینه‌ی ماهانه ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلاری دارویی گران‌قیمت تلقی می‌شود. بسیاری از افراد مبتلا به این نوع سرطان ممکن است نیازمند مصرف Zytiga  به مدت زمان ۲ تا ۳ سال باشند. درنتیجه هزینه درمان ممکن است به چندصدهزار دلار برسد. امروزه توصیه می‌شود افراد پس از بیدارشدن٬ ۴ قرص ۲۵۰ میلی‌گرمی Zytiga را مصرف کنند. اما نباید در طول شب یا یک ساعت پس از مصرف دارو غذا بخورند.
بر اساس گفته‌های Russell Szmuletwitz که یکی از مولفین این مطالعه و دانشیار پزشکی دانشگاه شیکاگو می‌باشد٬ این رژیم دارویی نه تنها برای بیماران دشوار است بلکه از چند طریق باعث اتلاف می‌شود.

 

موثر ولی گران‌قیمت
بررسی‌های اخیر در ژورنال پزشکی New England ٬ داروی Zytiga را برای ارائه‌ی “استانداردی نو برای درمان بیماری متاستاتیک” برجسته کرد. البته پژوهشگران این مقاله خاطرنشان کردند هزینه و مدت درمانی ممکن است تصمیم‌گیری برای کاربرد بالینی این دارو را تحت‌تاثیر قرار دهد.
همکار پرفسور Szmuletwitz‌ ٬ پرفسور Mark Ratain-که مدیر مرکز درمان‌های اختصاصی مرکز پزشکی شیکاگو می‌باشد- باور دارد هزینه درمانی معادل ۱۰۰۰۰$ در ماه مصداق بارز مفهومی است که امروزه “سمیت اقتصادی” نامیده می‌شود.
پرفسور Ratain می‌افزاید:
    حداقل ۳/۴ این داروی گران‌قیمت دفع شده و هدر می‌رود.
پرفسور Szmulewitz و پرفسورRatain ٬ مدل بالینی تصادفی طراحی کردند تا دریابند آیا روشی موثرتر و ارزان‌‌تر برای کاربرد Zytiga وجود دارد یا نه.
آن‌ها به این حقیقت آگاه بودند٬ که Zytiga نسبت به سایر داروهای موجود در بازار وابستگی بیش‌تری به رژیم غذایی دارد. بدین معنی که میزان دارویی که جذب گردش خون می‌شود با مصرف وعده‌ غذایی مناسب چندین برابر می‌شود. منحصرا برای Zytiga این بدان معناست که در صورت مصرف همزمان با وعده غذایی به ارزش ۳۰۰ کالری جذب دارو ۴ تا ۵ برابر بیش‌تر می‌شود. در صورت مصرف وعده‌غذایی با انرژی معادل ۸۲۵ کالری ضریب جذب ممکن است ده برابر شود.

 

مصرف دوز کم‌تر با وعده غذایی به همان اندازه موثر است
در این مطالعه٬ ۷۲ بیمار مبتلا به سرطان پیش‌رفته‌ی پروستات با پژوهشگران همکاری کردند. نصف این بیماران دوزی معادل ۱۰۰۰ میلی‌گرم از دارو را به صورت چهار قرص با معده خالی مصرف کردند. همان رژیم دارویی که در شیوه فعلی درمان اعمال می‌شود. باقی شرکت‌کننده‌ها یک قرص ۲۵۰ میلی‌گرمی Zytiga با وعده صبحانه‌ای کم‌چرب مصرف کردند.
نتایج بیان داشت٬ دسته دوم بیماران که دوزی کم‌تر را همراه وعده‌ای کم‌چرب مصرف کرده بودند اثراتی قابل‌مقایسه با بیماران دسته اول نشان دادند. بنابراین دارو در هر دو دسته بیماران٬ نشانگان بیماری را به خوبی کنترل کرده بود. محققان هم‌چنین تاثیر دارو را در کاهش آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA) سنجیدند. این آنتی‌‌ژن شاخصی جهت تشخیص سرطان پروستات می‌باشد. محققان دریافتند شرکت‌کنندگانی که دوز پایین‌تری از دارو دریافت کرده بودند٬ کاهش نسبتا بیش‌تری در سطح PSA نشان می‌دادند. چون تاثیر دارو در هر دو دسته تحقیق در سطحی مشابه قرار داشت٬ پژوهشگران دریافتند مصرف دوز کمتر به همراه غذا راحت‌تر٬ و به صرفه‌تر می‌باشد و در اثرگذاری بالینی تاثیری ندارد. محاسبات تیم نشان داد٬ این شیوه مصرف دارو ممکن است هزینه دارو را ۳۰۰۰۰۰$ به ازای هر بیمار کاهش دهد.
پرفسور Russell Szmuletwitz:
    بیمار برنامه‌ای ساده دریافت می‌کند٬ کنترل بیش‌تری بر روند زندگی روزانه خود دارد٬ راحتی غذاخوردن در مواقع دلخواه و امکان اشتراک هزینه‌ها با شرکت‌های بیمه را داراست. مصرف دارو با شکم خالی اسراف است.
پرفسور Szmulewitz معتقد است اگر نتایج این تیم در یک پژوهش بزرگ‌تر با نتایج بالینی قوی‌تر معتبر شناخته شود٬ توسط پزشکان٬ پرداخت‌کنندگان و بیماران مورد توجه قرار خواهد گرفت. درنظر داشته باشید مطالعات بیش‌تری لازم است تا یافته‌های این پژوهش تائید شود. اگر شما به سرطان پروستات مبتلا باشید٬ قبل از تغییر در رژیم درمانی باید با پزشک مشورت کنید.

 • تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

پژوهشی جدیدی که در ژورنال Pediatrics منتشرشده است برای اولین بار نشان می‌دهد افزایش وزن در کودکانی با ۸سال سن نیز می‌تواند سلامت کبد را تهدید کند. محققان دریافتند هرچه دورشکم در ۳ سالگی بیش‌تر باشد خطر بروز کبدچرب غیرالکلی در ۸سالگی بیش‌تر می‌شود.

به گفته‌ی Jennifer Woo Baidal پزشک و استادیار بخس اطفال دانشگاه کلمبیا و سرپرست این پژوهش:
با شیوع چاقی در میان کودکان٬ موارد بیماری کبد چرب بیش‌تری در آن‌ها مشاهده می‌کنیم. بیش‌تر والدین آگاهند که اضافه‌وزن ممکن است به دیابت نوع۲ یا سایر بیماری‌های متابولیک منجر شود. ولی آگاهی ناچیزی در مورد این حقیقت که اضافه‌وزن ممکن است به بیماری‌های جدی کبد منجر شود٬ وجود دارد.
زمانی که چربی زیادی اطراف کبد انباشته می‌شود با تحریک التهاب٬ آسیب کبد رخ می‌دهد. این شرایط ۸۰ میلیون نفر را در ایالات متحده آمریکا تحت‌تاثیر قرار داده و شایع‌ترین بیماری مزمن کبد در کودکان و بالغین می‌باشد. درحالی که این بیماری اغلب فاقد علامت است٬ ولی پیشرفت بیماری کبدچرب غیرالکلی ممکن است به سیروز کبدی و درمواردی به سرطان کبد منجر شود.
تحقیقات اخیر بر بیماری کبدچرب در کودکان و بالغین متمرکز شده است. در پژوهش فعلی Woo Baidal و همکارانش فاکتورهای خطر در کودکان را بررسی کردند.
پژوهشگران سطوح خونی آنزیم کبدی ALT را اندازه‌گیری کردند. افزایش میزان این آنزیم یک زنگ خطر برای آسیب کبدی می‌باشد. این نشانه می‌تواند در افرادی مبتلا به کبدچرب غیرالکلی و سایراختلالاتی که آسیب کبدی در پی دارند دیده شود. اندازه‌گیری در میان ۶۳۵ کودک که در پروژه Viva (که مطالعه‌ای میان زنان و کودکان در ماساچوست بود) شرکت داشتند انجام شد.
در سن ۸ سالگی٬ ۲۳ درصد کودکان مورد مطالعه میزان ALT بالایی داشتند. کودکانی با دورشکم بالا‌ (معیاری بر چاقی شکمی) در ۳سالگی٬ و آن‌هایی که در فاصله بین ۳ تا ۸ سالگی چاق‌تر شده بودند میزان ALT بیش‌تری نشان می‌دادند. تقریبا ۳۵ درصد کودکان ۸ساله چاق دارای ALT بالایی بودند. درحالی که این میزان درمورد کودکان با وزن نرمال ۲۰٪ بود.
Woo Baidal بیان می‌دارد:
برخی کیلینیسین‌ها میزان ALT در کودکان با ریسک بالا در ۱۰ سالگی را اندازه می‌گیرند. ولی یافته‌های ما اهمیت عملکرد سریع برای جلوگیری از بروز اضافه‌وزن و متعاقب آن التهاب کبد در کودکان را برجسته می‌کند.  امروزه بهترین راهکار برای کودکان و بالغین٬ کاهش وزن است. این مهم با کاهش مصرف غذاهای فرآوری‌شده و ورزش به دست می‌‌‌آید. ما الزاما راه‌های بهتری برای غربال‌گری٬ تشخیص٬ پیش‌گیری و درمان این بیماری در سنین کودکی نیازمندیم.

 • تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ سامان جلیلی حالم بده

آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی سامان جلیلی بنام حالم بده همراه با متن و دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸

شعر و آهنگسازی : سامان جلیلی / تنظیم کننده : حامد برادران

Exclusive Song: Saman Jalili – “Halam Bade” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو …

hgf دانلود آهنگ سامان جلیلی حالم بده

متن آهنگ حالم بده سامان جلیلی

♪♪♫♫♪♪♯

بی فایده بود اون همه اصرار من

♪♪♫♫♪♪♯ دلت قانع نبود به موندنت کنار من ♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯ تموم دنیام شده کابوس و دلهره ♪♪♫♫♪♪♯

بدجوری این روزا دلم ازت پره

چشماتو خوندمو میگه فالم بده

تو میری و من بی تو حالم بده

♪♪♫♫♪♪♯ باورش سخته که دل تو جا زده ♪♪♫♫♪♪♯

UpMusicTag دانلود آهنگ سامان جلیلی حالم بده

♪♪♫♫♪♪♯ ببین از سادگی سر من چی اومده ♪♪♫♫♪♪♯

داد زدم فریاد زدم

تا روتو سمتم کنی

تا تورو از دست ندم

زار زدم من با همه حال بدم

روبه روت زانو زدم

تا تورو از دست ندم

♪♪♫♫♪♪♯ چشماتو خوندمو میگه فالم بده ♪♪♫♫♪♪♯

تنظیم کننده : حامد برادران

♪♪♫♫♪♪♯ تو میری و من بی تو حالم بده ♪♪♫♫♪♪♯

باورش سخته که دل تو جا زده

ببین از سادگی سر من چی اومده

♪♪♫♫♪♪♯

سامان جلیلی حالم بده

منبع : دانلود آهنگ سامان جلیلی حالم بده

دانلود آهنگ گروه نوشه حاضر بودم

 • تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ گروه نوشه حاضر بودم

همراه ما باشید با آهنگ جدید و شنیدنی از نوشه باند به نام  حاضر بودم همراه با تکست و کیفیت عالی

شعر : آتوسا کلانتری / آهنگسازی : اشکان خشایی / تنظیم کننده : امیرمیلاد نیکزاد

Download New Song BY : Nushe Band – Hazer Boodam With Text And Direct Links In UpMusic

Nushe Band Hazer Boodam دانلود آهنگ گروه نوشه حاضر بودم

متن آهنگ حاضر بودم گروه نوشه

♪♪♫♫♪♪♯

یکی یه روز یه جا آروم و بی صدا دور از این آدما اومد چه بی هوا
♪♪♫♫♪♪♯ چشاش بهونه شد دلم دیوونه شد با اون نگاه خاص تنها منو مخواست ♪♪♫♫♪♪♯
حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یکم اراده داشت

شعر : آتوسا کلانتری
همیشه تو چشاش حس خوبی داشت اما با این وجود رفت و تنهام گذاشت
♪♪♫♫♪♪♯ حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یکم اراده داشت ♪♪♫♫♪♪♯
همیشه تو چشاش حس خوبی داشت اما با این وجود رفت و تنهام گذاشت

UpMusicTag دانلود آهنگ گروه نوشه حاضر بودم

رفت و فقط برام جز غم و غصه هام جز بغض تو صدام دیگه چیزی نذاشت
♪♪♫♫♪♪♯ محاله فکر اون نباشه تو سرم محاله بگذرم از برق تو نگاش ♪♪♫♫♪♪♯
حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یکم اراده داشت

تنظیم کننده : امیرمیلاد نیکزاد
همیشه تو چشاش حس خوبی داشت اما با این وجود رفت و تنهام گذاشت
♪♪♫♫♪♪♯ حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یکم اراده داشت ♪♪♫♫♪♪♯
همیشه تو چشاش حس خوبی داشت اما با این وجود رفت و تنهام گذاشت

♪♪♫♫♪♪♯

گروه نوشه حاضر بودم

منبع : دانلود آهنگ گروه نوشه حاضر بودم

ادامه مطلب...

دانلود آهنگ اندک اندک جمع مستان می رسد شهرام ناظری

 • تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ اندک اندک جمع مستان می رسد شهرام ناظری

به یادماندنی ترین آهنگ شوالیه آواز ایران شهرام ناظری با ترانه اندک اندک با متن و دو کیفیت عالی از آپ موزیک

آهنگسازی : شهرام ناظری

Download New Song For Shahram Nazeri – Andak Andak With Text And Direct Links In UpMusics

shahram nazeri دانلود آهنگ اندک اندک جمع مستان می رسد شهرام ناظری

متن آهنگ اندک اندک از شهرام ناظری

♪♪♫♫♪♪♯

اندک اندک / اندک اندک / جمع مستان می رسند
اندک اندک / اندک اندک / می پرستان می رسند

♪♪

اندک اندک جمع مستان می رسند
اندک اندک می پرستان می رسند

♪♪

دل نوازان، ناز نازان در رهند
گل عذاران از گلستان می رسند

♪♪

اندک اندک زین جهان هست و نیست
نیستان رفتند و هستان می رسند

♪♪

دل نوازان، ناز نازان در رهند
گل عذاران از گلستان می رسند

♪♪

سر خمش کردم که آمد خالق ، ای
نک بتان با آب دستان می رسند

♪♪♫♫♪♪♯

اندک اندک جمع مستان می رسد

منبع : دانلود آهنگ اندک اندک جمع مستان می رسد شهرام ناظری

ادامه مطلب...
 • تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

چنانچه قبلا نیز ذکر گردید، مرحله زایمان و خود آبستنی یک واقعه طبیعی و ساده نیست که چندان به آن اهمیت داده نشود و یا موضوع بسیار ساده انگاشته شود، بلکه موضوع حاملگی و زایمان پرتوی از زندگی بشری و نمادی از راز خلقت الهی و در عین حال انجام رسالت تکوینی بشر بر روی کره زمین میباشد. در کنار این جزئیات و مسایل بر زایمان و حاملگی که خود رازهایی در پس پرده دارد و دنیایی از عجایب و اسرار می باشد، نیازمند پردازش و تأمل و تعمق به آن است. لذا بر آن باید باشیم که بدانیم در مرحله زایمان چه باید کرد، پس از وقوع عمل زایمان چه مسایلی را رعایت نمود و چگونه می بایست به زانو مساعدت کرد.
بطور عموم زنان یک شب قبل از وقوع زایمان در ناحیه کلیههای خود حالت نیشگون گرفتگی احساس مینمایند و گاهگاهی نیز با دردهای زودگذر مواجه میشوند. دردهای به وقوع پیوسته چه چندان دوامی ندارند و حدود چند ثانیه صورت می پذیرد و سه یا چهار بار تکرار میشود به نوبه خود نشانهای دقیق از شروع و نزدیکی مرحله زایمان است. نیشگون گرفتگی در ناحیه کلیهها نه از فشار رحم بر روی کلیه هاست بلکه چنین حالت و احساسی ناشی از انقباضات بالای رحم می باشد. در چنین حالتی اگر زن آبستن دستش را بر روی شکمش بگذارد، سفتی و کشیدگی آن را کاملا احساس مینماید. اینگونه حالات و احساسات گاهی همراه دردهای خاص زایمان نیز دیده میشوند و ادامه می یابند.

بهترین و شاخص ترین دردهای زایمان، همانا وقوع دردهای سنگین و زودگذر و متناوبی است که اندازه و فاصله معینی از هم دارند. هر اندازه که به مرحله زایمان نزدیک میگردد شدت و طول مدت درد نیز افزایش مییابد. در ابتدای وقوع حدود سی دقیقه ادامه یافته و در این مدت به طور متناوب حدود ۵ تا ۱۰ ثانیه شدت گرفته و بر طرف میشود. همین درد سپس به مدتش افزوده شده و دردهای زایمانی از ۱۵ ثانیه به ۲۰ ثانیه افزایش یافته و باز پس از مدتی قطع میشود و بدین ترتیب با نزدیک شدن دردهای سنگین به ۳۰ تا ۴۰ ثانیه نیز میرسد. این وضعیت تا بدانجا می رسد که در نزدیکی وقت زایمان ۲ تا ۳ دقیقه حدود چند بار و یا یک دقیقه کاملا مداوم درد را به زانو عارض می سازد. به همین منظور شناخت دردهای واقعی زایمان از دردهای کذایی امری ساده است. دردهای کاذب به ظاهر خودشان را به حالت دردهای واقعی نشان داده و پس از فروکش کردن درد تا ۲ یا ۳ ساعت بروز نمینمایند. اینگونه دردهای نا آشنا و کاذب در ۱۰ یا ۲۰٪ زنان دیده میشود.
دو خصوصیت دیگری نیز بر دردهای خاص و واقعی زایمان متصور است. همانگونه که متذکر شدیم یکی از آنها بر طرف شدن حالت طبیعی و ریزش آب از مهبل است. بعد از ریزش آب اگر درد بیشتر شود، به راستی زایمان رخ خواهد داد. بنابراین با چنین نشانه هایی می توان مرحله زایمان را درک کرد. ۱- اگر دردها ۱۵-۲۰ دقیقه بطور متناوب و با زمان و فرصت مناسبی رخ بدهد، زایمان نزدیک است. ۲- اگر در خواب و یا ایستاده نیز دردها آرام نگیرند، باز حاکی از نزدیک شدن زایمان است. ٣- اگر آب ریزش پیدا کند و درد بیشتر شود. ۴- اگر دردهای ممتدی پس از ریزش آب آمنیونی پدید آید، باز زایمان به وقوع خواهد پیوست.
با شروع دردهای واقعی زایمان، تدابیر لازم برای جلوگیری از استفراغ باید آغاز شود. برای این منظور خوراندن آب به زائو امری مناسب تلقی میشود. حال موضوع به اینجا میرسد که اگر درد واقعی بروز کرد، آیا به بیمارستان مراجعه بنمائید یا خیر؟
اگر زن زائو احساس انقباض شدیدی در رحم خود کرد و دردهای واقعی او را در برگرفت، ابتدا درنگ کرده و خود نیز وضعیت او را تشخیص دهید. اگر دردها در طول ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه به طور متناوب رخ داد، آن زمان یقین حاصل نمائید که دردهای واقعی است (این نشانه ها با خونسردی تمام توسط خود زن زائو نیز قابل کنترل است). لازم به یاد آوری است که با بروز دردهای واقعی، مراجعت به بیمارستان و یا کلینیک بی ثمر نخواهد بود و در آنجا اگر غشاء محافظ دریده شده و آب به بیرون ریخته شود، بسیاری از آلودگیها از وجود زن دور میشود. ولی اگر به دردهای خود شک کردید میتوانید در خانه کمی درنگ نموده و پارگی مختصر لایه غشایی را ملاحظه نمانید و پس از رویت چند قطره از آب واقعی آمنیون به مراجعه جهت زایمان در بیمارستان اقدام ورزید.
چنانکه در بخش قبلی اشاره شد، انقباضات ناحیه کلیوی که در حقیقت دردهای واقعی انقباض رحم است، یک شب قبل انجام می پذیرد. در آن صورت خودتان را برای زایمان پس از گذشت چند ساعت آماده شوید، اما قبل از این مراعات چند نکته الزامی است:
    قبل از بروز دردهای شدید حاملگی جهت انجام زایمان، دوش ملایمی بگیرید.
    اطراف مهبل و فرج خودتان را اگر پر مو شده است، تراشیده و تمیز نگهدارید تا از آلودگی و افزایش عمل پرستاران بکاهید.
    خودتان را از نظر روحی آماده کرده و با آرایش مختصر و بستن گیسوان جهت رفتن لحظهای به بیمارستان با وقوع نشانه های واقعی آماده شوید.
گاهی اتفاق می افتد که زن زائو حتی با رسیدن به بیمارستان هنوز تغییراتی در خود احساس نکرده و : لایه غشائی اش پاره نمی شود. لذا به توصیه پرستاران یا پزشک معالج قدم زدن چند دقیقه ای جهت وارد شدن فشار رحمی الزامی است. اگر چنین وضعیتی نیز مثمر ثمر نگشت و منجر به خستگی زن زائو شد استراحت و د – اتخاذ تدابیر دیگر امری اجتناب ناپذیر می نماید.
البته اگر تغییرات محسوسی انجام پذیرفت و در قدم زدن زن زائو احساس خستگی کرد، باید بر روی چگونگی بیرون آمدن سر کودک تخت دراز بکشد. اما توجه کند که تنها به پشت از گذرگاه زاdمان خوابیدن کافی نبوده و گاهگاهی نیز به طرفین بچرخد واینکه برای فشار دادن و کسب قدرت زیاد، نفسهای عمیق بکشید و به جای اینکه سریعتر عمل دم را انجام دهید لحظهای نفس خودتان را نگهداشته و بر شکم خود فشار بیاورید. این عمل باعث میشود که فریادهای بیجا و هیجان بخش نیز که گاهی نگران کننده برای دیگران جلوه میکنند مرتفع شوند. سپس نفس را بیرون بدهید. لازم به یاد آوری است که هیچگاه در چنین شرایطی فریاد نکشید، زیرا فریاد کشیدن باعث تخلیه کامل اکسیژن و هوا از ریهها میشود و این آمری منفی میباشد. با عمل بیرون دادن نفس اگر درد مجددأ عارض شد، همان عمل سابق را تکرار کنید و در صورت بر طرف شدن درد، نفسهای منظمی را بکشید و منتظر شروع و بروز دردهای دیگر شوید.
با چند بار انجام چنین عملی ناگهان در ناحیه نزدیک مقعد و دهانه بیرونی مهبل سرنوزاد دیده میشود و با آخرین فشار به بیرون فرستاده میگردد و تمام بدن نوزاد از بدن مادر به بیرون رانده میشود. بدین ترتیب زایمان به حقیقت پیوسته و حیات واقعی در دنیای مادی بر نوزاد رقم میخورد.
نیم تا یک ساعت باز انقباضات مختصری در رحم مادر ظهور پیدا میکند که با این عمل جفت نیز به بیرون رانده میشود، در این شرایط کار پزشکی با مادر و اتاق زایمان به پایان رسیده است.

 

آمادگی برای زایمان
چنانچه امر زایمان بر هر فردی محرز میباشد، عمل زایمان در واقع گذر از مرحله ای است که باید بطور طبیعی و عادی انجام پذیرد و نیازی به عمل جراحی نباشد. انجام عمل جراحی در زایمان در واقع صخه نهادن بر ضعف و بیماری مادر است و متأسفانه امروزه عمل جراحی از قبیل سزارین به بهانه رعایت برخی ملاحظات جسمانی و آمیزشی و با تصور این که راحت تر از زایمان است، در میان زنان شایع و رایج گردیده و اغلب پزشکان نیز طبق خواسته مریضهای خود عمل کرده و توصیه های لازم را به آنها ابلاغ نمینمایند. حال آنکه عمل جراحی در انجام زایمان نه تنها حالات طبیعی و رفلکسی مادر را سلب میکند، بلکه با بروز بریدگیهایی غیر منطقی و ضروری که به اجبار بر عمل جراحی شکافهایی بر روی شکم ایجاد گشته و بخیه و پانسمان های متمادی را به همراه دارد، زمینه را برای آلوده شدن زن فراهم ساخته و مشکلات دیگری را نیز فراهم می آورد.
بدین منظور تأکید میشود که پزشکان متعهد و مادران دوراندیش برای انجام زایمان طبیعی همت بگمارند و در صورت بروز مشکلات که دیگر راه چارهای جز توسل به عمل جراحی وجود ندارد، به انتقال زائو به اطاق عمل اقدام کنند. در کنار این توصیه، حال به آمادگیهای زن زائو در عمل زایمان می پردازیم.

 آمادگی روانی:
باید پذیرفت که احساس بیم و ترس از زایمان اثرات بسیار منفی بر روی روحیه زن و آمادگی وی برای گذراندن زایمان دارد. وجود ترس و هراس زن را از انجام اعمال لازم برای منقبض کردن عضلات جهت بیرون راندن جنین باز میدارد. از طرفی بیم و هراس که زمینه سستی و بیحالی را فراهم می آورد، سبب ایجاد برخی از مشکلات نیز میشود. از این رو آمادگی روانی در حقیقت سنگ زیربنای گذشته از مرحله زایمان است. آنچه که باید ذکر کرد، اینکه ترس در زایمان معنائی ندارد و زن جسور و شجاع و آگاه که چنین مرحله ای را حقیقتی انکارناپذیر می شمارد، نه تنها نمی هراسد، بلکه از انجام چنان عملی که موفقیت و اثبات اصالت و ماهیت اصلی خویش است، افتخار نیز مینماید.
. اگر زنی چنین روحیه ای نداشته باشد و خویشتن را بیش از پیش در معرض هیجانات واهی قرار دهد، بر پزشک و ماما و اطرافیان کهنسال و یا مجرب او فرض است که آگاهیهای لازم را به وی داده و روحیهای سالم بر وی حاکم سازند.

 آمادگی فیزیکی:
آمادگی فیزیکی نیز یکی دیگر از عوامل موفق ساختن زن زائو برای زائیدن مثبت و راحت است. از این رو به سه قسم از آمادگیهای فیزیکی می پردازیم.
۱- حرکات تنفسی
۲- حرکات لازمی که بتواند به انقباض و یا استراحت عضلات منجر شود.
۳- حرکاتی که در نیروی عضلات در اثنای زایمان ایفای نقش می نمایند.

 

حرکات:
۱- حرکات تنفسی:
یک دستتان را بر روی شکم نهاده و فشار مختصری وارد آورده و با بینی خود نفس عمیقی بکشید و سینه خودتان را با هوا پر کنید و بالا بیاورید. بخاطر اینکه متذکر شدیم دستان را بر روی شکم بگذارید، دلیلش این است که با فشار دست، شکم به بالا نیامده و هوا تنها سینهاتان را متراکم تر و برآمده تر خواهد ساخت. لحظه ای نفس را در سینه حبس کنید و سپس با فشار به طرف شکم نفس را به بیرون بدهید. این عمل را چندین بار تکرار کنید.
به یاد داشته باشید که دهانتان در هنگام نفس کشیدن بسته باشد و زمانیکه نفس کاملی کشیدیدة حدود ده ثانیه نگهداشته و سپس یک مرتبه بیرون دهید. التبه به مرور زمان این مقدار را نیز می توانید طولانی تر کنید. اینگونه حرکتی برای زود به پایان رسیدن زایمان کمک می کند.
حدود چند دقیقه بدین گونه عمل کنید و به یاد داشته باشید که اینکار را باید در حالت دراز کشیده و خوابیده انجام دهید. این عمل را برای اینکه ریه هایتان آماده شوند، از سه ماه مانده به زایمان می توانید تمرین کرده و عادت کنید.
۲- حرکات تمددی
این حرکات را نیز می توانید از سه ماه به زایمان تمرین کنید. البته مسلم است که تمدد اعصاب و بدن به طور استراحت اکمل ممکن نیست. پردهها و در اتاقی را کشیده و ببندید و سپس به شکل پائین بر روی زمین دراز بکشید و استراحت نمائید. سپس دستها، پاها و باسن و وسط رانها، گردن و عضلات شکم را حرکت داده و در تمدد و رفع خستگی استراحت با تکیه به سر و شانه ها آنها بکوشید.
۳- حرکات تقویت کننده عضلات:
چنین حرکاتی را در بخش حرکات لازم روزمره دوران آبستنی توضیح دادیم و اشکال آن نیز به استحضار رسید.

دانلود آهنگ موهاش دريا بود دنيامو زيبا كرد از رستاک

 • تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ موهاش دريا بود دنيامو زيبا كرد از رستاک

موزیک بسیار به یاد ماندنی و شنیدنی از خواننده خوب رستاک حلاج بنام دریا همراه با تکست و کیفیت عالی

شعر و آهنگسازی : رستاک حلاج / میکس و مسترینگ : دامون دهقانی

Download New Song : Rastak | Darya With Text And Direct Links In UpMusics

rastaak دانلود آهنگ موهاش دريا بود دنيامو زيبا كرد از رستاک

متن آهنگ دریا از رستاک حلاج

♪♪♫♫♪♪♯

دلشوره میگیرم هر وقت بارونِ ♫

با گریه می‌خوابم هر جا زمستونِ ♫

تا حاله موهاشو از باد میپرسم ♫

حس میکنم بادم دیوونه ی اونه ♫

موهاش دریا بود دنیامو زیبا کر د♫

فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد ♫

♫♫♫♫♫شعر : رستاک ♫♫♫♫♫

از بس شکستم داد شکل شکستن بود ♫

آغوش اون تنها سرمایه ی من بود ♫

اومد ولی ای کاش ساکش رو وا میکرد ♫

از وقتی که اومد درگیر رفتن بود ♫

موهاش دریا بود دنیامو زیبا کرد ♫

فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد ♫

♪♪♫♫♪♪♯

دريا رستاک

منبع : دانلود آهنگ موهاش دريا بود دنيامو زيبا كرد از رستاک

ادامه مطلب...
 • تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : متن

بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش

در ادامه این مطلب از مجله آنلاین فارسی ها با عنوان بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

با ما همراه باشید .

پناه باقریان متولد سال ۱۳۶۶ در تهران می باشد .

او لیسانس پرستاری دارد که علاوه بر بازیگری در بیمارستان به عنوان پرستار کار می کند .

بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش 1 بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش

بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش

او یک خواهر به اسم آذین دارد .

او از سال ۹۲ کار هنری خود را در تئاتر شروع کرد .

وی صاحب مدرک از کلاس های بازیگری سمندریان می باشد .

نمایش های تئاتر پناه باقریان

۱ – رفته بچرخه بر میگرده

۲ – از بستر خاکستر

۳ – به خاطر خواب من

بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش 3 بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش

۴ – گرگ دختر

جایزه های پناه باقریان

۱ – زن برتر جشنواره سوره ماه

۲ – زن برتر در جشنواره استانی تئاتر تهران

۳ – بهترین بازیگر زن جشنواره ولا

کارهای وی در تلویزیون

۱ – ۳۹ هفته ( مرتضی هرندی ) شبکه ۵

بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش 2 بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش

۲ – پایتخت ۵ سیروس مقدم شبکه ۱

۳ – فیلم های کوتاه و نیمه بلند

وی در اصل مازندرانی است .

او هم اکنون برای نمایش تئاتر حقیقت ایکاروس در تیر ماه ۹۷ برگزار می شود ، خود را آماده می کند .

او در سن ۳۱ سالگی هنوز ازدواج نکرده است و بیشترین تمرکز خود را به روی تئاتر گذاشته است .

این مطلب از بخش بیوگرافی مجله آنلاین فارسی ها برای شما گردآوری شده است .

نوشته بیوگرافی پناه باقریان بازیگر و همسرش اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

صفحه 40 از 1,178
»...102030 قبلی 36373839404142434445 بعدی 506070...«